Werkwijze

LaRes Bouwregie staat voor een goed lopend ontwerp- en bouwproces. Naast het feit dat het prettig is, heeft dit tot voordeel dat het tot kostenbesparingen leidt, immers tijd is geld. Het begint met een goed gesprek waarin uw wensen en eisen worden geïnventariseerd en waarin wordt gekeken hoe u woont, werkt, leeft en hoe dit zich vertaalt in een gebouw passend in zijn omgeving met daarbij, indien gewenst, een passend tuinontwerp.

Zaken als het beschikbaar budget, de tijdsplanning die u voor ogen heeft, het gewenste kwaliteitsniveau, de sfeer van uw huis en omgeving worden zorgvuldig onder de loep genomen en aan de hand van mood-boards, indelingstekeningen, ruimtestaten en relatieschema’s uiteindelijk vastgelegd in een Programma Van Eisen. Op basis van dit Programma van Eisen kunnen de architect en overige adviseurs worden geselecteerd en kan het ontwerp worden uitgewerkt. LaRes Bouwregie kan hierbij putten uit een uitgebreid netwerk van adviseurs die passen bij uw opgave.

Een-goede-voorbereiding-is-het-halve-werk_440_329

Bij een goed uitgewerkt ontwerp zijn risico’s inzichtelijk en kan een aannemer scherpere offertes bij onderaannemers en leveranciers krijgen en behoeven onduidelijkheden niet in geld te worden vertaald, wat prijsopdrijvend werkt. Kortom een goed uitgewerkt ontwerp, betaalt zich uit in een scherp geprijsde aanneemsom.

LaRes Bouwregie neemt de communicatie richting de gemeente, brandweer en ander overheidsinstanties die bij het proces betrokken zijn op zich en regelt voor u dat de benodigde vergunningen worden afgegeven.

Als de aannemer is gecontracteerd en de vergunningen er zijn kan gestart worden met de uitvoering van uw gebouw.

LaRes Bouwregie leidt bouwvergaderingen en ziet erop toe dat de kwaliteit van de uitvoering voldoet aan uw eisen en wensen. Tevens zorgen wij voor een goede afhandeling van eventueel meer- en minderwerk. Dit alles in overleg met u als opdrachtgever.

Tot slot zorgt LaRes Bouwregie er voor dat bij de oplevering er weinig tot geen opleverpunten zijn en u uw gebouw op een juiste wijze opgeleverd krijgt inclusief overzichtelijke aanlevering van alle bij het gebouw behorende documenten (garanties, gebruiksaanwijzing, onderhoudsadviezen).

“Kwaliteit tot in de kleinste details”